MİSYON - VİZYON - DEĞERLER

Misyonumuz


Misyonumuz, vizyonu doğrultusunda inşaat pazarına odaklanan, dünyanın en büyük inşaat şirketi olmaktır. Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara büyüme ve zenginleşme fırsatları sağlayarak, müşterilerimiz için sağlıklı, dayanıklı, devamlı ve elit bir alışveriş sürdürüleceği yarının en büyük pazarlarını planlayıp müşterilerimize sunmayı amaçlıyoruz. Ve yaptığımız her işin içinde dürüstlük, adalet ve bütünlük arıyoruz.Vizyonumuz


Özgür inşaat' ın sorumluluğu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, dünya üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.”Değerlerimiz


Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda çevreyi korumaya odaklanan programlar uygulayarak, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla Özgür İnşaatı gerçekten sürdürülebilir bir şirket haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır.